سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد حسام حامدي در ترم 931 امتحان داشته اند مي رساند
 
فردا روز چهارشنبه مورخ 1 بهمن 93 ساعت 10 الي 12 زمان بازبيني برگه هاي امتحاني مي باشد.
 
دانشجويان مي توانند به اواحد آزمايشگاه مراجعه نمايند.