سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد اردكاني پروژه و كارآموزي داشته اند مي رساند
 
ايشان در روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ 4 و 5 بهمن ماه ساعت 11 الي 13 در موسسه حضور دارند.