يكشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد سيداف طرح 3 دارند، مي رساند
 
زمان تحويل پروژه روز شنبه مورخ 93/11/11
 
ساعت 15:30 در آتليه 8 مي باشد.