يكشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۶ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع دانشجويان استاد وحداني مي رساند،
 
جلسه تحويل نهايي پروژه فولاد و پروژه بتن ساعت 14 و كارآموزي ساعت 15:30 
 
روز پنجشنبه مورخ 93/11/9 مي باشد.
 
جهت آگاهي از مكان تحويل در همان روز به امور كلاسها مراجعه شود.
 
اين تاريخ غيرقابل تغيير مي باشد