يكشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد كاظم زاده پروژه و كارآموزي دارند مي رساند
 
زمان تحويل روز چهارشنبه مورخ 15 بهمن از ساعت 13 الي 16 مي باشد.