سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۷ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان ارائه و تحويل پروژه دروس زير استاد هندوپور به اين شرح مي باشد:
 
 
زمان تحويل كارآموزي مورخ 20 بهمن 93 ساعت 11
 
زمان تحويل پروژه طرح 4 مورخ 20 بهمن 93 ساعت 11 و طرح 3 همان روز ساعت 14