سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد وحداني پروژه فولاد، بتن و كارآموزي دارند مي رساند
 
زمان جلسه توجيهي روز چهارشنبه مورخ 93/12/6 ساعت 12:30 مي باشد.