چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي معماري كه در اين ترم پروژه نهايي اخذ نموده اند مي رساند
 
زمان جلسه توجيهي پايان نامه 
 
به روز يكشنبه مورخ 93/12/10 ساعت 11 الي 12 مي باشد.