سه شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد كاظم زاده پروژه راه دارند مي رساند
 
جلسه توجيهي پروژه راه ، فردا چهارشنبه مورخ 2 ارديبهشت ماه 
 
ساعت 13 الي 14 مي باشد.