پنجشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان درس ديناميك و استاتيك استاد خواجه وند مي رساند:
 
 
زمان كلاس جبراني و فوق العاده استاتيك روز سه شنبه مورخ 94/2/8 ساعت 9 الي 11
 
زمان امتحان ميان ترم ديناميك روز سه شنبه مورخ 94/2/8 ساعت 11 الي 13
 
زمان امتحان ميان ترم استاتيك روز چهارشنبه مورخ 94/2/23 ساعت 11 الي 13 
 
 
تعيين مي گردد.