دوشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۹ | چاپ | نامه الکترونیک

دانشجویانی که با استاد مجتبی جانی درس  روشهای  اجرای سازه های فلزی  دارند:
جهت بازدید روز سه شنبه 94/2/8 ساعت 14 در محل زیر حضور یابند.
قزوین میدان جانبازان بلوار مطهری پشت بیمارستان رازی
ساختمان مرکزی شورای شهری استان قزوین