سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند سركار خانم مروت مديرگروه محترم معماري
 
فردا چهارشنبه مورخ 16 ارديبهشت ماه در موسسه حضور ندارند.