پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان مهندسي عمران كه درس پروژه راه با استاد حسيني طالقاني دارند مي رساند
 
چهارمين جلسه توجيهي پروژه راه روز پنجشنبه مورخ 94/2/24 ساعت 12:15 برگزار مي گردد.
 
حضور همه دانشجويان و ارائه تكليفهاي مشخص شده در جلسه هاي پيشين الزامي و داراي نمره مي باشد.