دوشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۵۲ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان امتحان پایان ترم  گارگاه تاسیسات مکانیکی استاد تاروردی مشخص شد:
 
یکشنبه 94/3/3 ساع 9:30 صبح هر دو گروه هم زمان