دوشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۶ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع دانشجويان طرح 2 استاد عظيمي مي رساند
 
تحويل موقت درس فوق در روز پنجشنبه مورخ 94/2/31 برگزار خواهد شد.
 
لازم بذكر است زمان تحويل نهايي منوط به تاييد تحويل موقت خواهد بود.