چهارشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند زمان تحويل پروژه طراحي فني رشته كارداني معماري استاد بابايي
 
روز شنبه مورخ 94/3/9 ساعت 9 الي 10 تعيين ميگردد