يكشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۶ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي معماري كه طرح 5 دارند (كليه گروه ها ) مي رساند
 
زمان تحويل؛ مورخ 22 تير ماه 94 ساعت 9 صبح مي باشد.
 
 
همچنين زمان تحويل پروژه آشنايي با طراحي استاد مروت نيز در روز ياد شده مي باشد.