دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند زمان امتحان GIS استاد حسن دوست بشرح ذيل مي باشد:
 
روز شنبه مورخ 6 تير ماه 94 ساعت 14 الي 16 (دانشجويان گروه روز شنبه)
 
و روز يكشنبه مورخ 7 تير ماه 94 ساعت 14 الي 17 (دانشجويان گروه روز دوشنبه)
 
مي باشد.