سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۱ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع دانشجويان درس مكانيك خاك استاد كلهر مي رساند
 
جزوه درس هفتم درس مذكور از فايل زير قابل دانلود مي باشد.