چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان استاد علي عليجاني مي رساند
 
تمامي نمرات امتحانات ترم جاري ايشان در لينك زير قابل دانلود مي باشد.
 
 
 
 
دانشجويان نيز مي توانند جهت بازبيني برگه ها و يا رسيدگي به اعتراضات
 
روز چهارشنبه مورخ 3 تير ماه 94 ساعت 8 الي 12 مراجعه نمايند.