شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان گروه نرم افزار مير ساند
 
آقاي اردكاني مديرگروه محترم رشته نرم افزار
 
در روزهاي شنبه (30 خرداد) يكشنبه (31 خرداد) سه شنبه (2 تير) و چهارشنبه (3 تير)
 
از ساعت 14:30 الي 16 (جهت انجام امور پروژه دانشجويان و ... ) در موسسه حضور دارند