شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند سركار خانم مروت مديرگروه رشته معماري
 
در روز دوشنبه مورخ 1 تيرماه 94 از ساعت 8 لغايت 12 در موسسه حضور دارند.