شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند سركار خانم بابايي در روز دوشنبه مورخ 8 تير ماه ساعت 9 الي 12
 
جهت كركسيون طرح نهايي و طرح 5 در موسسه حضور دارند.