يكشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند زمان تحويل طرح 5 خانمها مروت و بابايي
 
روز چهارشنبه مورخ 7 مرداد ماه 94 ساعت 9 الي 11 مي باشد.