سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۹ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجوياني كه درس GIS را در ترم تابستان اخذ نموده اند و اسامي آنان در ذيل آمده است
 
بعلت غيبت در هفته گذشته در ترم تابستان اين درس براي آنان حذف خواهد شد
 
براي حل مشكل سريعا به استاد آقاي مهندس حسن دوست يا مديرگروه شهرسازي خانم مجتهدزاده مراجعه فرمايند:
 
1- مهسا اكبري مغوان
 
2- محمدرضا تركاشوند
 
3- علي حاجيلو
 
4- سعيده حنيفه زاده
 
5- الناز روحاني
 
6- فرشاد زاج فروش
 
7-مهدي صلواتيها
 
8- كيارش كاشف باهر
 
9- معصومه نايبي