دوشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۴ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع دانشجويان معماري مي رساند
 
زمان حضور استاد بابايي در اين هفته به جاي روز سه شنبه
 
روز چهارشنبه مورخ 7 مرداد ماه 94 ساعت 8 الي 10 مي باشد.