سه شنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۴ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان جبرانی درس تاریخ اسلام استاد توفیقی به شرح زیر است:
 
چهارشنبه 94/5/7 ساعت 15 الی 17
و
یکشنبه 94/5/11 ساعت 15 الی 17