شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان معماري مي رساند
 
اگر متقاضي شركت در آزمون معرفي باستاد اين دوره هستند 
 
مي بايست جهت هماهنگي هاي مربوطه در روز چهارشنبه مورخ 14 مرداد ماه 
 
به سركار خانم بابايي مراجعه فرمايند.