يكشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد فاضلي طرح 4 داشته اند مي رساند
 
زمان تحويل مورخ 31 مرداد ماه 94 ساعت 10 الي 12 مي باشد.
 
 
                                          موارد خواسته شده:
 
CD  و دفترچه فني و ماكت 
 
                                                                        را حتما همراه خود داشته باشيد.