دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند سركار خانم بابايي در اين هفته به جاي سه شنبه فردا
 
روز چهارشنبه مورخ 14 مرداد ماه ساعت 10 الي 12 در موسسه حضور دارند.