چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۴ | چاپ | نامه الکترونیک

دانشجویان نامبرده در  روز چهارشنبه مورخ 21 مرداد ماه 94 ساعت 10
 
پروژه کارآموزی خود را تحویل خانم هندوپور دهند.
 
 فاطمه اکبری احمدی آبادی
 
نادیا ارجمند
 
شادی خان زاده
 
زهرا دادگر
 
کوروش عبدالله ارنکه
 
محمد مهدی قانعی
 
شیما غیاثوند
 
مهسا تاج الدین
 
شهرزاد عباسی