يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۶ | چاپ | نامه الکترونیک

دانشجویانی  که درس آزمایشگاه بتن و سایر مصالح  با استاد مجتبی جانی دارند:
 
کلاس فوق العاده روز چهار شنبه 94/5/21 ساعت 9:30 صبح تشکیل می شود