سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند زمان جلسه توجيهي پايان نامه دانشجويان كارشناسي معماري
 
روز دوشنبه مورخ 2 شهريور ساعت 10 صبح مي باشد.