شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان رشته معماري مي رساند
 
سركار خانم بابايي در اين هفته در موسسه حضور ندارند. (اول لغايت پنجم شهريور ماه)