شنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند زمان حضور استاد بابايي در اين هفته
 
روز دوشنبه مورخ 9 شهريور ماه 94 ساعت 8 الي 10 صبح مي باشد.