سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد وحداني پروژه فولاد و بتن دارند مي رساند
 
زمان تحويل چهارشنبه مورخ 18 شهريور ساعت 14 مي باشد
 
همچنين زمان تحويل كارآموزي ايشان نيز در همان روز ساعت 15:30 مي باشد.
 
يادآور مي شود محل برگزاري از امور كلاسها در همان روز پيگيري گردد