شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۱۵ | چاپ | نامه الکترونیک

قایل توجه اساتید و دانشجویان محترم:
کلاسهای ترم جدید(941) از مورخه شنبه 21 شهریور 94 تشکیل می گردد.