يكشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۳ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان تحويل پروژه راه و كارآموزي استاد كاظم زاده
 
مورخ 25 شهريور ماه ساعت 10 الي 14 مي باشد.