پنجشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد وحداني پروژه فولاد؛ بتن و كارآموزي دارند مي رساند
 
زمان جلسه توجيهي روز سه شنبه مورخ 14 مهر ماه 94 ساعت 15:30 مي باشد.