سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۹ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان درس بارگذاری استاد کلهر:
 
 ساعت کلاس مربوطه روز سه  شنبه از ساعت 10-8 به ساعت 30;10الی 12 تغییر پیدا کرد
 
لازم به ذکرست کلاس فوق یک هفته در میان تشکیل می گردد.