سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان میان ترم درس دینامیک استاد خواجه وند روز یکشنبه 94/9/8
 
ساعت 14-12 در کلاس 111 برگزار می گردد.