چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي معماري كه در اين ترم، واحد طرح 3 دارند مي رساند
 
زمان تحويل هر سه گروه (اساتيد خانمها بابايي، مروت و هندوپور)  بصورت هماهنگ 
 
مورخ 6 بهمن ماه 94 ساعت 8 الي 9 صبح مي باشد.