پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان درس ديناميك استاد خواجه وند مي رساند نمرات ميان ترم به شرح ذيل مي باشد:
 
 
كد دانشجو نمره
9316508 0.75
9316506 9
9316516 6
9326598 3.5
9326531 6.75
9326511 11
9326502 5
9326564 11
93265108 8
9226503 2
9326529 4.5
9326575 10.25
9316546 8.5
9326518 7
9326514 12
9316522 5
9326517 13.75
9326532 18.75
9326554 5.5
9326596 7.5
9316544 0
9316509 2.25
9326580 6
9326520 3.25
9316518 8.75
93265105 1.5