پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان درس برنامه نويسي پيشرفته گروه كارشناسي پيوسته و ناپيوسته برق استاد قلعه پرداز مي رساند
 
زمان امتحان پايان ترم روز يكشنبه مورخ 29 آذر ماه 94 طبق ساعت كلاسي مي باشد.