دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند، امتحان هندسه و پرسپكتيو و احجام استاد مجتهدزاده
 
روز دوشنبه مورخ 94/10/7 ساعت 8 الي 10 در آتليه 3 برگزار مي گردد.