دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۶ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند كليه دانشجوياني كه فولاد 1 با استاد كلهر دارند 
 
براي جلسه امتحاني پايان ترم خود، مجاز به آوردن 
 
- مبحث دهم مقررات ملي (بدون حاشيه نويسي)
 
- جدول اشتال (بدون حاشيه نويسي)
 
- ماشين حساب مهندسي
 
- دو برگ A4 پشت و رو براي  هرچيز كه مي خواهيد بنويسيد.