دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۳ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان طراحي صفحات وب استاد قلعه پرداز مي رساند
 
زمان امتحان روز چهارشنبه مورخ 2 دي ماه 94 ساعت 12 مي باشد.