يكشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان استاد حسن دوست مي رساند، به زمان امتحان عملي خود بصورت ذيل توجه نمايند:
 
 
 
زمان تشكيل كلاس در طول ترم
 
زمان برگزاري امتحان
 
 
 دانشجويان روز دوشنبه 8 الي 10 (GIS)
 
94/11/1 ساعت 14:30 لغايت 16
 
دانشجويان روز چهارشنبه 13:30 الي 16 (GIS)
 
94/11/1 ساعت 16 الي 18
 
دانشجويان كلاس روز سه شنبه 16 الي 18:30 (GIS)
 
94/10/28 ساعت 14:30 الي 16
 
دانشجويان كلاس روز چهارشنبه 8 الي 13 (گروه معماري)
 
94/10/28 ساعت 16 الي 18