چهارشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۷ | چاپ | نامه الکترونیک

زمانهای کلاس فوق العاده طرح 1 ارشد معماری دکتر سهیلی به شرح ذیل می باشد:
 
پنجشنبه 94/11/01 ساعت 10صبح
 
پنجشنبه 94/11/08 ساعت 10 صبح
 
پنجشنبه 94/11/15 ساعت 10 صبح