چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان تحويل پروژه پروسه طراحي استاد فاطمه مجتهدزاده 
 
مورخ 28 دي ماه ساعت 14 الي 16 تشكيل مي شود.